Ανακοίνωση Νεολαίας Βάλτου


Σας ενημερώνουμε πως η προγραμματισμένη συνάντηση 
για την 
Κυριακή 13-10-2013 της Νεολαίας Βάλτου 
αναβάλλεται για την 
Δευτέρα 14-10-2013 και ώρα 18:00
στα γραφεία της Ο.ΣΥ.ΒΑ. Πατησίων 5, Αθήνα. 

Θέματα: 1.Ανάδειξη αντιπροσώπων Νεολαίας Βαλτινών στην Αθήνα
2. Νέες δράσεις για την περίοδο 2013-2014

Εκ της Νεολαίας Βάλτου