Όποιος καταφέρει να ΜΗ δει αυτό το βίντεο...


Όταν μας στέλνουν κάποιο μέιλ και περιέχει  βίντεο ή μας προτείνουν κάποιο βίντεο στο φέισμπουκ, σπανίως το βλέπουμε αν υπερβαίνει τα 2 ή βαριά 3 λεπτά. Σήμερα σας προτείνω ένα βίντεο με διάρκεια 22 λεπτά. Αναφέρεται στα σχολικά βιβλία και στο τι γράφουν πλέον μέσα. Τι καλείται να διδάξει στα παιδιά μας σήμερα ένας εκπαιδευτικός. Πως και με ποια παραδείγματα γαλουχείται σήμερα η νέα γενιά. Ποιες αξίες και ποια παραδείγματα προς μίμηση διδάσκονται στους μαθητές. Όποιος καταφέρει λοιπόν να ΜΗΝ το δει ολόκληρο....