Το εμφυτευμένο microchip συστήνεται στα ελληνόπουλα σε βιβλίο Αγγλικών!


Από e-Πύλη εκπαίδευσης pekr.gr
Δεν πονάει, απαιτεί ελάχιστο χρόνο, εγκρίνεται από την μαμά και τον μπαμπά, και …κάνει ένα σωρό δουλειές. Τι είναι; Το εμφυτευμένο microchip ! (Υπουργείο Παιδείας)

Το εμφυτεμένο microchip! Συστήνεται στα ελληνόπουλα από την Unicef (actively involved in projects in over 150 countries around the world, helping to improve the lives of the children of our global village) μέσω του ...
Ελληνικού Υπουργείου (πρώην Εθνικής) Παιδείας στο Unit 4 ενός από τα εγκεκριμένα βιβλία αγγλικών της Α’ Γυμνασίου.

«After school, I wasted two hours at the doctor’s, waiting to have my new microchip implanted. The procedure itself (a quick injection into my thumb) took just a few seconds and barely hurt at all. The microchip looks like a tiny tube, and there’s lots it can do. Besides unlocking the house and my bike, it can by used on all the key readers to open doors and access things at school, and it also has my computer passwords on it. What is more, I can use the microchip like a credit card to buy things, as long as Mum and Dad upload my pocket money every week».

Σημ.: e-Πύλη Εκπαίδευσης: Το λάβαμε με email

Μεταφράστε το στη goοgle  να ανατριχιάσετε