Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει ! ! ! ! !
Με τις υγείες μας!!!!!!!!!!!         Δυστυχώς.